Disclaimer

Disclaimer van AppartementenGent

AppartementenGent is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenGent, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenGent zijn verbonden. AppartementenGent is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenGent beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenGent is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenGent worden aangeboden. AppartementenGent garandeert niet dat de op AppartementenGent aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenGent garandeert ook niet dat de op AppartementenGent aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenGent garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenGent hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenGent is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenGent. U vrijwaart AppartementenGent voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenGent.